T.C Derinkuyu Belediyesi Resmi Web Sitesi
Yazı İşleri
baskan
image

Yazı İşleri Bölümü
Yazı işleri müdürünün görev, yetki ve sorumluluklarıBaşbakanlıktan gerek Meclise, gerekse Encümene gönderilen evrakın Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Emir ve Kararlar ışığında işlem görmesini sağlamak.


Meclis toplantı gündemlerini kanun emirlerine göre hazırlamak ve imzasına sunmak. İmzalı gündemin zamanında Meclis üyelerine dağıtılmasını sağlamak.


Meclise veya Encümene gönderilecek dosyaları inceleyerek usul ve esas yönünden noksanlıklarını ilgili Müdürlüğe tamamlattırma.


Personelin kişisel ve gizli sicillerinin düzenlenmesi ve personelin her türlü özlük ve sosyal haklarını takip etmek, Müdürlüğün çalışma koşullar ile ilgili kuruluşlarla işbirliği kurmak. Müdürlük servislerinin plan ve programlı bir şekilde çalışmalarını düzenleyerek personel arasında uyumlu bir şekilde işbirliği kurulmasını sağlamak ve çalışmalarını izleyip denetlemek.


Personel konularında Başkanlığa danışmanlık görevini yapar ve öneride bulunur.


Uygulamalara esas olmak üzere tüm personelle ilgili alınan kararların ilgili birimlere iletir ve yerine getirilmesini temin eder.


Belediyemizde çalışan personelin (İşçi ve Memur) çalışma konularında yetiştirilmesi için hizmeti içi eğitimi sağlar ve açılan kurslara değişik seminerleri takip ederek personelin daha verimli çalışması için eğitimini temin eder.


Belediyeye bağlı tüm memur ve işçi kadrolarını ayarlar ve her yıl eksik olan kadro ihdaslarını sağlar.


Belediyeye bağlı bütün birimlerde çalışanlarının çalışma saatlerini, kılık kıyafet durumlarını Resmi dairede çalışır bir duruma uygun olarak çalışmalarını ve ast-üst ilişkilerini belirten yazılı bir onayla tüm personele duyurulur ve bu durumlara uymalarını sağlar.


Müdür görev ve hizmetlerinden ötürü Belediye Başkanlığına karşı sorumludur.


önceki sayfa

Nöbetçi eczaneler
eczane
Ziyaretçi Defteri
RUHİ ERTAŞ SAYIN BAŞKANIM BAŞINIZ SAOLSUN BEN DE Ç...
almanyadan... allah rahmet eylesin hudaverdi kardesimize
Rıfkı Erin Meclis üyemiz ve çok kıymetli dostum Say...
yusuf gemici hizmetlerinizin defamını bekliyoruz durm...
İSMAİL GÖK ANLAŞILAN DERİNKUYU BELEDİYESİNİNDE SANS...
mehmet polat derinkuyulu akraba ve derinkuyululara b...
durmuş celepci arkadaşlar siz siz olun birbirinze saygı...
ZiyaretciDefteri
Tasarım ve Kodlama ENTech Bilgisayar tarafından yapılmıştır