Hakkı ATAMULU Kültür Park'ta Tadilat.

Hakkı ATAMULU Kültür Park'ta eskiyen ve bozulan yürüyüş yollarına prizma taş döşemesi ve ışıklandırma çalışmaları devam etmektedir.